Longametraxes:
-VidaExtra (autoprodución, 2013, 96')
-A cicatriz branca (Margarita Ledo Andión, 2012, 92')
-CCCV-Cineclube Carlos Varela (NÓS P.C.G., S.L., 2005, 67')

Mediametraxes:
-Apuntamentos para un filme. A cicatriz branca [con Silvia Roca] (Margarita Ledo Andión, 2012, 48')
-Em companhia da morte (Documentários de Bonaval, 2011, 30')
-Galicia 1936-2011. Estudos sobre o filme de Carlos Velo [con Pablo Cayuela]
(autoprodución, 2011, 38')
-Entrelínguas (Documentários de Bonaval, 2009, 30')

Curtametraxes:
-O proceso de Artaud (autoprodución, 2010, 13')

Institucionais:

Para Costa 24, S.L.:

-Recetas para www.diabetesalacarta.org (Fundación Alícia, Ciberdem, 2012-2014)
-Presentación de obradoiros de comida saudábel por Ferrán Adrià (Fundación ProCNIC, 2013)
-Timelapses horta catalá (2013)
-Vídeos para a exposición Les altres Pedreres (Obra Social Catalunya Caixa, 2012)
para conmemorar o centenario da construción de La Pedrera (A. Gaudí, 1912)
sobre os edificios:
Maison Horta (Victor Horta), Hôtel Mezzara (Hector Guimard), Glasgow School Of Art
(Charles Rennie Mackintosh), Palais Stoclet (Josef Hoffmann), LoosHaus (Adolf Loos),
Robie House (Frank Lloyd Wright)
-Teasers promocionais Costa 24, S.L. (2012)

Para LIMEN:

-'Cel/Infern. Esbarjos fent la temporada'. 2013. Creación audiovisual. Artistas visuais:
Andrea Corachán Camús e Patricia Gea.

Entrevistas:
-Clase maxistral de Gérard Courant (Lumière, 2012, 7') [francés con subtítulos en español]
-Entrevista con João Nicolau (Lumière, 2012, 4 partes, 31') [español]
-Entrevista con Marcel Hanoun (Blogsandocs, 2010, 16') [francés e español con subtítulos en español]
-Entrevista con Wang Bing (2009, 11') [francés e chinés con subtítulos en español]
-Entrevista con Harun Farocki (Blogsandocs, 2009, 15') [inglés con subtítulos en español]