Edición de vídeo en diferentes formatos (dende móbiles, Hi8, VHS e DV a Hdv, HD, AVCHD, DSLR ou RED).
Captura e conversión de vídeos entre diferentes formatos e sistemas de gravación.
Isto inclúe a dixitalización de cintas VHS, Hi8 ou mini-dv e a súa entrega no soporte que se prefira
(DVD, Blu-Ray ou arquivo dixital).
Creación, exportación e importación de subtítulos en calquera formato (tamén creación de .xml desde .srt).
Autoría de DVD.
Exportación a fitas mini-dv de proxectos de edición en DV ou Hdv.

Consultar tarifas de traballo e orzamentos aquí.